Het JC_NETWORK project wil werkzoekende jongeren, die recent gestopt zijn met hun opleiding (ten minste 6 maanden) en nog geen werk hebben, en nog steeds niet in staat zijn om een ​​nieuwe baan of een nieuwe opleiding, dan wel werkleer ervaring op te doen. De resultaten die het partnerschap verwacht te behalen tijdens en na de voltooiing van het project, zijn:

  • Vermindering van de jongerenwerkloosheid in de betrokken landen en zo bij te dragen tot de sociale integratie, twee belangrijke doelen in de Europa 2020-strategie;
  • Verbeteren van het opzetten van informele Job Club groepen, waar peer-jongeren elkaar ontmoeten en transversale vaardigheden zoals communicatie, time management en doelgericht ondernemersgeest worden ontwikkeld;
  • Boost geven aan de benutting en inzetbaarheid van de capaciteiten van werkloze jongeren door ze te verbinden aan een langetermijn strategie in hun zoektocht naar een baan;
  • Verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen jongerenorganisaties en lokale en regionale overheden voor de ontwikkeling van strategieën van werkzoekenden gericht op de behoeften van de jongeren;
  • Geboorte van een nieuw Europees netwerk van Job Clubs door middel van samenwerking, ter bevordering van de acceptatie van ervaringen en innovatie en best practice van de Job Club;
  • Verbeteren van het gebruik van OER en open IT-instrumentaria gericht op jongeren, in de lijn van de Europa 2020-strategie;
  • Het aanbieden van deze innovatieve en vrije JC benadering voor lokale overheden en particuliere centra voor werkgelegenheid, ter aanvulling van de reeds door hen uitgevoerde activiteiten.

 

JC Material

You can find JC Handbook and the JC Package