De Stichting voor Innovatie Welzijn 2 Work (DFW2W) is een Nederlandse onafhankelijke, non-profit organisatie die professionals (bv Europese partners en instituten, gemeenten, raden, provincies, overheden, arbeidsbureaus, aanbieders van opleidingen, non-profit organisaties) en burgers ondersteunt op het gebied van (jongeren) werkgelegenheid, baan matching & arbeidsmobiliteit, stage, opleiding, inkomen, sociale integratie, sociale zekerheid, sociale innovatie, welzijn, ondernemerschap, en kwaliteit van het leven.

Ons doel is het opzetten van partnerschappen en platforms voor innovatieve goede praktijken op onze gebieden van specialisme, het ontwikkelen van digitale informatie voor burgers en professionals met betrekking tot strategieën voor de werkgelegenheid, de wet- en regelgeving, de sociale kaart van Nederland en andere landen (zoals Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Kroatië, Roemenië, België, Bulgarije, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zuid-Afrika, enz.). Sociale innovatie is een van onze prioriteiten.

DFW2W werkt aan vele internationale projecten en nationale projecten evenals lokale opdrachten met werkzoekende jongeren, jonge ondernemers, werkgevers en overheidsinstanties.

Enkele van onze projecten zijn op het gebied van:

 • Onderzoek en ontwikkeling: het testen van nieuwe concepten op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, inkomen en zorg (zoals Work First, vrijwilligers Modellen, Zelfstandigen, plaatsvervangend, werkstage, werkleer stages, social media marketing voor jongeren, sociale diensten en/of personen, enz.);
 • Mobiliteit en kennis met betrekking tot werkgelegenheidsstrategieën: Dit is met name in de Europese context (middels bijvoorbeeld: Europess Sociaal Fonds, Leonardo da Vinci (PLM), Transfer of Innovation (TOI), Youth in Action ( Jeugd in Beweging), Your first EURES job en Erasmus + (KA1, KA2 en KA3), etc.;
 • Voorbereiden, formuleren, schrijven, uitvoering, coördinatie en ondersteuning bij het indienen van (Europese) aanbestedingen (ook in een regionale context), ondersteuning bij de implementatie van nieuwe wetgeving en toezicht voor (Europese) subsidie-aanvragen;
 • Het ontwikkelen van risico-analyses op het gebied van projectmanagement en met betrekking tot het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt;
 • Begeleiden van co-operative inspanningen, het ondersteunen van (lokale) overheden en bedrijven bij het opzetten van kleinschalige bedrijfsruimte projecten in samenwerking met bedrijfsnetwerken;
 • Implementatie en operationalisering van instrumenten voor verbetering van de kwaliteit en interne controle;
 • Budgettering en beleidsscenario’s voor de activering van werkzoekenden;
 • Opzetten van het beleid ten aanzien van het (lokale) arbeidsmarktbeleid;
 • Het opzetten van (beleid met betrekking tot) een zakelijk netwerk;
 • Het verstrekken van opleiding en coaching voor (internationale) managers, ondernemers, werkgevers en werknemers;
 • Het verstrekken van werkstages, en werkervaringsplakken voor studenten, (jonge) werkzoekenden en (jonge) ondernemers.

DFW2W is zeer ervaren op het gebied van Europese beroepsmobiliteit projecten, zoals Leven Lang Leren Programma Leonardo da Vinci, Erasmus + KA1 en ESF / Integration durch Austausch als Nederlandse gastorganisatie, het verstrekken van werkstages voor werkzoekende jongeren. De projecten Jobdestination Airport, From Work to Work (Van Werk naar Werk – EU Good Practice) en Journey to Work 1, Journey to Work 2, Event Berlin en Jobdestination Europe zijn enkele van onze meest succesvolle projecten. Een andere Good Practice is het project Linking Education & Business (LEB – http://www.oai.ie/linking-education-business.php ), een Leonardo da Vinci partnerschap, waarin jonge studenten van de middelbare school stages doorlopen in het buitenland en worden geholpen het ondernemerschapsdeel van het beroepsleven te ontdekken. Een digitaal boek over de kloof tussen de werelden van werk en onderwijs (ISBN 978-90-824055-0-7 / NUR 100) is één van de uitstekende resultaten(Best Paper Award, 13-14 augustus 2015, Yogjakarta, Indonesië) die uit dit project zijn voortgevloeid. Het Erasmus + project Transnational Business Groups (TBG – http://transnationalbusinessgroups.eu/tbg/ ) is een soortgelijk project dat zich richt op de ondernemingsgeest van leerlingen van de middelbare scholen door middel van een ondernemend educatief kader.

De LLL LdV PLM projecten Form Work to Work en Erasmus + KA1 programma’s  ‘Journey to Work'(1,2 en 3) kunnen worden gevolgd via het twitter-account @ FromWork2Work en zijn op maat gemaakt en opgebouwd rondom NEET en pas afgestudeerde jongeren. Verder zijn we betrokken geweest bij de uitvoering van Your first EURES Job (YfEj http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160 ) een voorbereidende actie van de EC. DFW2W was verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling en werk(stages) in heel de EU met betrekking tot YfEj.

Tenslotte: DFW2W heeft het ambitieuze en zeer succesvolle project Way to Learn to Work partnerschap (W2L2W- www.w2l2w.eu ) gecoördineerd. Top Best Practices van elk land passeren de revue, bijv. Nederland, België, Schotland, Duitsland, Italië, Spanje, Ierland, Kroatië en Roemenië).

DFW2W ondersteunt ook werkzoekenden met het eGuide Guidance System. EGuideApps (http://www.eguide-apps.eu ). Door het gebruik van de eGuide platform & Peer Mentors, zijn we nu in staat een meer effectieve proces te realiseren met betrekking tot job matching. Het project zorgt ervoor dat op ICT gebaseerde tools in de praktijk in overeenstemming met de gemeenschappelijke Europese prioriteit zijn. ICT is essentieel in de huidige Europese de maatschappij, of je solliciteert naar een baan of in het dagelijks leven voor het proberen om contact met autoriteiten en in contact blijven met mensen.

Het NETME-In-project (www.NETMEIN.eu ) is ook een goed voorbeeld van de digitale samenleving. Dit Europese project, onlangs gestart, is gericht op het opbouwen van een veilige digitale identiteit voor de werkzoekende jongere.

Alle teamleden van DFW2W zijn zeer ervaren met het werken met (jonge) ondernemers, (recent) afgestudeerden en werkzoekenden (jonge) mensen die gericht zijn en bij te dragen aan een plaats op de arbeidsmarkt

website: here