De coördinator heeft toezicht op de uitvoering van de project activiteiten in samenwerking met de partner. Interne deadlines en rapporten zijn afgestemd op de garantie van het behalen van de resultaten binnen de gestelde tijdslimieten. Het aantal activiteiten, het aantal organisaties die bereid zijn om de Job Club activiteiten te ondernemen, alsmede die van buiten het partnerschap, het neerzetten van kwantitatieve resultaten is van fundamenteel belang voor de duurzaamheid van de Job Club ervaring, zodat overdracht van de beste praktijken op Europees niveau worden geborgd.

Met betrekking tot de indicatoren van de resultaten, deze zijn in een matrix georganiseerd op de kick-off meeting ter goedkeuring. De kwalitatieve indicatoren die we gaan gebruiken zijn:

 • Verwezenlijking van alle doelstellingen aangaande het project;
 • Uitvoering van de geplande activiteiten op de voorziene tijdstippen met betrekking tot de interne en de officiële deadlines;
 • Verwezenlijking van de prioriteiten en bijdragen in relatie tot de Europa 2020-strategie initiatieven, met name Youth on the Move (‘Jeugd in Beweging’);
 • Levering van de geplande outputs door alle partners in overeenstemming met de Gantt chart;
 • Het opzetten van 4 JC’s per land met de steun van jongerenorganisaties en lokale overheden;
 • Effectieve en efficiente organisatie van 4 multiplier gebeurtenissen in het tweede deel van het project;
 • De prestaties van de begunstigden ten tijde van de loopbaanbegeleiding vóór en na deelname aan het project

In termen van kwantitatieve indicatoren, het volgende:

 • Aantal downloads van de JC-pakket
 • Aantal downloads van het Handboek
 • Aantal jongerenorganisaties geregistreerd (gratis) op het forum en het gebruik van de project voorzieningen
 • Aantal eindgebruikers die het e-spel downloaden
 • Aantal bezoeken van de JC websites
 • Aantal jongeren dat de evaluatie vragenlijsten beantwoord aan het eind van de JC groep ervaring (voor feedback)
 • Aantal persberichten en artikelen in elk partnerland
 • Aantal deelnemers aan de slotconferentie / multiplier event
 • Aantal jongeren dat qua arbeidsmarkt positie veranderde na de voltooiing van de opleidingsactiviteiten en in welke richting
 • Aantal belanghebbenden die betrokken waren bij de JC activiteiten voor de verspreiding, de nieuwe samenwerkingen die voortvloeien uit dit gemeenschappelijk project en het aantal dat de Memorandum of Understanding ondertekende