Το Euroqualification Center AD είναι μέρος της ομάδας του Personnel Holding AD. Από το 2007 Euroqualification Center παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με :

 • Την οργάνωση, την παροχή και την πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης
 • Την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ομαδική εργασία,η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση συγκρούσεων, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών
 • Τη δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης , επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέχρι στιγμής, το Euroqualification Center έχει στο ιστορικό του πάνω από 4000 άτομα , που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας.

Το Euroqualification Center έχει λάβει άδεια από την Εθνική Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (NAVET) για την παροχή κατάρτισης σε ένα εκτεταμένο αριθμό επαγγελμάτων και θεμάτων σχεδόν σε κάθε οικονομικό τομέα. Έτσι, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και την εξασφάλιση της ποιότητας στις διαδικασίες ανάπτυξης του προσωπικού.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ισχυρή συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς και τις τοπικές αρχές και οι ειδικοί επαγγελματίες της συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες εργασίας για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εθνικής νομοθεσίας, το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, τη στρατηγική της δια βίου μάθησης κ.λπ.

Υποδομή:

Το Euroqualification Center AD έχει την έδρα του στη Σόφια της Βουλγαρίας και έχει μια μεγάλη εθνική κάλυψη μέσω του τοπικού δικτύου αντιπροσώπων στη Φιλιππούπολη, τη Βάρνα, το Μπουργκάς και το Ρούσε

Η ομάδα Euroqualification Center αποτελείται από 5 πολύ έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαχείρισης της επαγγελματικής κατάρτισης. Το κέντρο συνεργάζεται επίσης με πάνω από 30 εξωτερικούς επαγγελματίες εκπαιδευτές που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης.

Το κέντρο διαθέτει τέσσερες μοντέρνες αίθουσες διδασκαλίας με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, συνολικής χωρητικότητας 270 ατόμων.Το Euroqualification Center παρέχει επίσης τις υπηρεσίες του μέσω της δικής του e-learning πλατφόρμας , με δικές του μεθοδολογίες και δικό του εκπαιδευτικό υλικό.

Εμπειρία σε διαχείριση έργων:

Το Euroqualification Center έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμογή των διαφόρων ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Μερικά από τα έργα που ολοκληρώθηκαν από το κέντρο είναι:

 • Το έργο «Αναβάθμιση και διεύρυνση των επαγγελματικών ικανοτήτων των βασικών ομάδων του προσωπικού», ΕΚΤ-2012-02-07002 και ΕΚΤ 2012-05-03002
 • Το έργο «Επαγγελματική ένταξη των ανέργων μέσα από τα προσόντα και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού», ΕΚΤ 1109-06-16002
 • Το έργο «Νέες Θέσεις Εργασίας», OPHR BG051PO001-1.1.13-0399
 • Το έργο «Η υλοποίηση επιτυχούς έναρξης για τους νέους επαγγελματίες» OPHR BG051PO001-1.1.13-0304

Το κέντρο διατηρεί επίσης σε στενές σχέσεις με τους δημόσιους φορείς και μια σειρά από ΜΚΟ για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και ειδίκευσης για ανέργους και διάφορες ομάδες υψηλού κινδύνου. Το Euroqualification Center έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Απασχόληση :

 • Το έργο «Επαγγελματική Υλοποίηση Ι», 2011
 • Το έργο «Επαγγελματική Υλοποίηση ΙΙ», 2012
 • Το έργο «Επαγγελματίες», 2013

Το έργο «Πυξίδα», 2014

Euroqualification JSC

Bulgaria

1618 Sofia

Krasno Selo municipality

Kniaginia Klementina 39 street

Phone: (02) 952 25 31 / 818 9774

Fax: (02) 954 59 22

Email: office@euroqualification.com

Email: eurocenter@personnel-hold.com

Email: personnel_office@personnel-hold.com