Pro-Ed е италианскa организация, с предмет на дейност кариериерно и личностно ореитиране. Организацията развива своята дейност в различни региони на Италия, работи с местни институции (общини, областна администрация, университети), както и частни фирми, публични и частни агенции.  Pro-Ed специализира в иновациите и развойната дейност в областта на кариерното консултиране,обучение и подбор на персонал. От 1996 г. насам около 20 000 души са се възползвали от предлаганите от организацията  програми за кариерно и финансово консултиране и личностно ориентиране. Pro-ЕД е създател на програмата Job Club и администратор на www.job-club.it. Job Club стартира в Италия като социална мрежа от групи за взаимопомощ в процеса на търсене на работа и кариерно ориентиране  и е основана от  представителите на Pro- Ed – Nicola Giaconi и Riccardo Maggiolo през 2012.