APOPSI e сред най-големите центрове за професионално обучение и обучение през целия живот в Гърция. Основан през 1995г., той е една от най-динамично развиващите се компании в областта на професионалното обучение, с богат опит в сферата на обучителните услуги и кариерно консултиране.

АPOPSI е сертифицирана от Националната сертифицираща агенция за квалификация и кариерно ориентиране (бивш ЕКЕPIS) с код 1110961 и е първият център за професионално обучение в Гърция по оценка на Министерството на образованието.

Към момента, организацията разполага с над 20000 души, обучени в цялата страна, с над 4 000 000 проведени човеко-часове по обучителни програми в почти всички сектори на бизнеса ( туризъм, информационни технологии, финанси, администрация, технически професии, производство, транспорт, здравеопазване и социална политика, селско стопанство, околна среда, педагогика, култура, спорт и др.)

Основната дейност на APOPSI е предоставяне на услуги, в следните области:

  • Професионално обучение на безработни, заети и самонаети лица;
  • Кариерно консултиране и подпомагане на безработни и заети по въпроси, свързани с развитие на професионални умения и интереси, професионално ориентиране, връзки с пазара на труда;
  • Координация, управление и изпълнение на проекти и програми свързани с човешките ресурси в контекста на европейските инициативи;
  • Проучвания и анализи в сферата на човешките ресурси и местното развитие;
  • Подкрепа на бизнеса при финансиране по национални програми;

 

Уебсайт: www.apopsi.gr
Адрес: Antipliarchou P. Vlachakou 38-40, 18545 Piraeus Greece
Тел: +30 210 4629300
Факс: +30 210 4619565
Email: info@apopsi.gr