Job Clubs Network цели да даде алтернатива на традиционните методи за борба с младежката безработица като създаде една благоприятна среда, където незаетите младежи да обменят опит и контакти, подкрепяйки се един друг в процеса на търсене на подходящо за тях работно място.

За да постигне целите си, проектът се фокусира върху следните дейности:

  • Осигуряване на възможност за срещи и обмен на идеи и опит между незаети младежи;
  • Осъществяване на последователни работни срещи между участниците във всеки Job Club, базирани на специално разработена методология и с осигурен месечен менторинг от специалист;
  • Увеличаване на шансовете за намиране на подходяща работна позиция в рамките на една година след преминаване през програмата на Job Club;
  • Осигуряване на обучение и подготовка на социални работници, които подпомагат и ориентират работата на младежите ангажирани в Job Club.

Всеки незает младеж на възраст между 19 и 30 години може да създаде Job Club, като събере група от 6 до 12 други незаети младежи, заедно с които да преминат през предоставената от проекта методология за търсене на работа и подготовка за интервю. Проектът също така осигурява онлайн базирана електронна игра, която да помогне на участниците в Job Club да определят своя стил на търсене на работа, да установят начини за подобряване на подхода си и да се насочат към по-подходящи за тях позиции.